Info Travel Trekking

Lương Thành Đạt

STK: 8088008888

Ngân hàng: TECHCOMBANK – Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

Hoặc tài khoản

STK: 2288008888

Tên chủ TK: PHAM THI HOANG UYEN

Ngân hàng: TECHCOMBANK – Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt NamQuý khách vui lòng thanh toán chuyển khoản 1 trong 2 này hoặc thanh toán tiền mặt tại văn phòng. Bất kỳ chuyển khoản ngoài 2 tài khoản này. Công ty chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiêm.